Wettelijk minimumloon en jeugdloon stijgen per 1 januari 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:

  • € 1.551,60 per maand (nu € 1.537,20 per maand)
  • € 358,05 per week (nu € 354,75 per week)
  • € 71,61 per dag (nu € 70,95 per dag).

Minimumloon per uur

Het bruto minimumloon per uur per 1 januari 2017 bedraagt bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband van een werknemer van 23 jaar en ouder:

  • € 9,95 bij 36 uur per week
  • € 9,43 bij 38 uur per week
  • € 8,96 bij 40 uur per week

 

min-loon

Minimum jeugdlonen

min-jeugdloon