De Wet DBA geldt nog steeds!

Afgelopen week zagen we vele krantenkoppen voorbij komen als ‘ZZP’ers en hun opdrachtgevers hebben voorlopig niets te vrezen’ en ‘Geen uitstel maar afstel ZZP-wet’. Dit is echter niet het geval! De Wet DBA is niet uitgesteld of opgeschort, slechts de implementatietermijn is verlengd en dan ook alleen maar voor de goedwillende ondernemers.

Actie nog steeds vereist

Van belang is dat iedereen begrijpt dat de Wet DBA NIET verdwijnt! Actie is nog steeds vereist! Voor de goedwillende ondernemers geldt nu alleen dat de implementatietermijn is verlengd naar 1 januari 2018. Let wel, in situaties waarin overduidelijk sprake is van een dienstbetrekking (schijnzelfstandigheid), geldt GEEN verlengde implementatietermijn. Deze groep wordt door de Belastingdienst ook wel de “kwaadwillenden” genoemd. Voor de groep kwaadwillenden zal de Belastingdienst gewoon handhaven, met terugwerkende kracht tot 1 mei 2016.

Wat en wie zijn ‘kwaadwillenden’

Onder “kwaadwillenden” wordt volgens Staatssecretaris Wiebes het volgende verstaan: “Kwaadwillend is, de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)”.