Betrouwbare partner

Met het oog op de wet ketenaansprakelijkheid is het belangrijk dat u met de juiste partij in zee gaat. Payroll-Collectief is daarin een betrouwbare partner en biedt u middels onderstaande certificaten de gewenste zekerheid.

 

Betrouwbare partner

Payroll-Collectief is lid van de NBBU (Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Deze organisatie ziet toe op de kwaliteit van de administratieve processen, tijdige afdracht van belastingen en sociale premies en het correct toepassen van de cao door alle payroll- en uitzendondernemingen.
www.nbbu.nl

Betrouwbare partner

Payroll-Collectief draagt het kwaliteitskeurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Dit keurmerk onderstreept dat Payroll-Collectief haar personeels- en salarisadministratie volledig op orde heeft, dat de loonheffingen en omzetbelasting tijdig aan de Belastingdienst worden afgedragen en dat de werknemers in dienst van Payroll-Collectief gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.
www.normeringarbeid.nl

Betrouwbare partner

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) verzorgt de pensioenregeling voor de branche voor personeelsdiensten. Het pensioenfonds houdt zich bezig met de uitvoering van de pensioenregeling en het beheren van de pensioengelden. Ook zorgt het pensioenfonds voor een goede voorlichting over de regelingen.
http://www.stippensioen.nl