Nieuws

Ook grote banken schrappen werkgeversverklaring

Sinds 1 maart kunnen werknemers bij steeds meer banken een hypotheekaanvraag doen zonder werkgeversverklaring van uw organisatie. Dat scheelt voor veel werkgevers een hoop werk. Drie grote banken hebben zich aangesloten bij de pilot ‘HANDIG!’ van Floris en de Hypotheker om bij hypotheekaanvragen niet langer om een werkgeversverklaring te vragen,…

Lees meer

5 aanpassingen in de vernieuwde arbowet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de Arbowet te wijzigen. Wij selecteerden de belangrijkste aandachtspunten voor HR.   1 Meer nadruk voor de adviserende rol van de bedrijfsarts De vernieuwde Arbowet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners met daarin de manier van ondersteuning vastgelegd. In dit…

Lees meer

5 praktische vragen over de werkkostenregeling

Hij bestaat al een paar jaar, maar leidt in de praktijk nog tot heel veel vragen: de werkkostenregeling. In dit artikel een kleine greep uit een aantal praktische vragen. Met de antwoorden uiteraard.   Ik promoot gezondheid bij mij op de werkvloer. Daarom mogen mijn werknemers én alle bezoekers fruit pakken…

Lees meer

Verhoging minimumjeugdloon is definitief

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de verhoging van het wettelijk minimumloon voor werknemers van 18 tot en met 22 jaar. Het hogere minimumjeugdloon is daardoor per 1 juli 2017 een feit. De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon voor jongeren werd in december goedgekeurd door de Tweede Kamer en…

Lees meer

BSN aan inlener verstrekken mag sinds 1 januari 2017

De wetgever heeft per 1 januari 2017 bepaald dat de uitlener en onderaannemer de BSN’s (burgerservicenummer) van door haar terbeschikkinggestelde werknemers mag verstrekken aan de inlener/aannemer.   Tot 1 januari 2017 was er geen wettelijke basis voor het verstrekken van BSN’s  van uitzendkrachten/werknemers aan inlenende partijen of aannemers. Uitzendbureaus (en onderaannemers) deden…

Lees meer

WWZ gaat waarschijnlijk op de schop

Tot de verkiezingen zullen de bepalingen uit de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet wijzigen, maar daarna kan het allemaal veranderen. Vrijwel alle politieke partijen steunen de arbeidswet niet meer. Deze week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Diverse onderwerpen passeerden…

Lees meer