Salarisadministratie

SalarisadministratieSalarisadministratie

Het salarisproces is complex en tijdrovend. De tijd om de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving bij te houden ontbreekt vaak in de praktijk. Het gevolg? Ontevreden medewerkers door gebreken, maar ook boetes, gemiste subsidies en onbenutte kortingsregelingen. Kortom, veel werk en (te)veel kosten. Dat kan beter.

Wilt u zich meer richten op de kerntaken van uw bedrijf? Zoekt u naar een effectieve wijze om kosten te besparen? Payroll-Collectief neemt u graag de zorg voor uw loonadministratie uit handen.

Payroll-Collectief neemt u de volledige uitvoering van het gehele salarisproces uit handen. Wij dragen zorg voor de continuïteit van uw salarisbetalingen.

Het voeren van de salarisadministratie omvat:

  • het maken van een loonstrook;
  • het eventueel aanpassen van die loonstrook als het salaris wordt verhoogd of verlaagd of wanneer er een andere wijziging plaatsvindt;
  • het berekenen en in mei uitkeren van het vakantiegeld;
  • het aanleveren van gegevens voor de aangifte Loonheffing.

Voordelen salarisadministratie uitbesteden:

  • bespaart tijd (hoeft enkel urenstaten en personeelsmutaties bij te houden);
  • bespaart personeelskosten op administratie;
  • geen (up-to-date) kennis nodig van regelgeving omtrent personeelsadministratie;
  • betere kwaliteit en minder kans op onjuistheden door specialistische kennis.