HRM support

HRM supportHRM support

Bij veel (MKB) bedrijven schiet het personeelsmanagement er nogal eens bij in. Dat is begrijpelijk want veelal ontbreekt het de ondernemer aan tijd om een goed personeelsbeleid te voeren. Daarnaast heeft niet iedere ondernemer een Human Resourch manager in dienst.

Payroll-Collectief biedt externe HRM support bij al uw personeelszaken zodat u tijd overhoudt voor uw kernactiviteiten.
Bij Payroll-Collectief maken wij gebruik van een groot netwerk en gespecialiseerde dienstverleners. Binnen onze HRM support kunnen wij u de volgende P&O diensten leveren:

 


Wat verstaan wij onder personeelsregistratie:

 • op orde brengen van uw personeelsdossiers, inclusief de check op de volledigheid hiervan;
 • het signaleren van het aflopen van de contracten;
 • opstellen overeenkomsten;
 • beoordelen arbeidsvoorwaarden en eventueel bijstellen;
 • check vakantiedagen registratie.


Wat doen wij onder ziekte en verzuim:

 • een check op uw personeelsverzekeringen;
 • check verzuimdossier;
 • controle en advisering m.b.t. het stappenplan verzuim i.v.m. de wet Poortwachter.


Wat kunnen wij voor u betekenen m.b.t. arbeid juridische vraagstukken:

 • juridische check op de arbeidsovereenkomst;
 • juridische check op eigen arbeidsvoorwaarden;
 • aantal arbeidsovereenkomsten / opvolgend werkgeverschap.


Hoe kunnen wij u ontzorgen m.b.t. uw salarisadministratie en arbeidsrechtelijke risico’s:

 • wij nemen uw administratieve afhandeling over;
 • wij nemen uw arbeidsrechtelijke risico’s over;
 • u heeft en houdt de regie op de werkvloer;
 • u bent vooraf op de hoogte van uw personele kosten;
 • u kunt profiteren van de flexibiliteit m.b.t. de overeenkomst die wij werknemers kunnen bieden;
 • u bepaal zelf de randvoorwaarden m.b.t. de overeenkomst voor de werknemer;
 • wij zorgen voor de contractbewaking;
 • wij regelen het ziekteverzuim;
 • u kunt de werknemer altijd overnemen op contract bij uw organisatie.

 

Onze dienstverlening is helder en transparant. Wij werken zowel op abonnementsbasis als met afzonderlijke contracten. Voor een vast bedrag per maand bent u al verzekerd van de meest essentiële werkzaamheden die nodig zijn voor een goed personeelsbeleid. Voor incidentele personeelstrajecten werken wij op uur basis.