BSN aan inlener verstrekken mag sinds 1 januari 2017

De wetgever heeft per 1 januari 2017 bepaald dat de uitlener en onderaannemer de BSN’s (burgerservicenummer) van door haar terbeschikkinggestelde werknemers mag verstrekken aan de inlener/aannemer.

 

Tot 1 januari 2017 was er geen wettelijke basis voor het verstrekken van BSN’s  van uitzendkrachten/werknemers aan inlenende partijen of aannemers. Uitzendbureaus (en onderaannemers) deden er verstandig aan om de BSN’s daarom ook niet te geven, om een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens te voorkomen.

 

Voor inleners en aannemers is het echter wel wenselijk om over de BSN’s te beschikken, om het risico op keten- en inlenersaansprakelijkheid te beperken/voorkomen.

 

Kortom, inleners en aannemers moesten voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, naast de identificering van de arbeidskracht, ook de BSN’s administreren.

Onwenselijk en onnodig

Uitzendbureaus en onderaannemers beschikken over de BSN’s van hun eigen werknemers en kunnen deze eenvoudig verstrekken aan inlenende partijen. Het niet mogen verstrekken, en dus opnieuw door de inlener/aannemer verzamelen van deze gegevens, is als onwenselijk en onnodig ervaren.

 

Daarom is per 1 januari 2017 bepaald dat de uitlener en onderaannemer de BSN’s van door haar terbeschikkinggestelde werknemers mag verstrekken aan de inlener/aannemer.

Kopie ID-bewijs niet in administratie

Uitzendkrachten moeten onverkort ‘adequaat geïdentificeerd worden’. Het blijft nodig om te kunnen bewijzen wie wanneer werkzaamheden voor u heeft verricht ter beperking/voorkoming van inleners- en ketenaansprakelijkheid. Daarbij is het nog steeds niet toegestaan om een kopie van het identiteitsbewijs van uitzendkrachten in uw administratie te hebben.

 

Bron: BDO